Oferta

W oparciu o obowiązujące Prawo Budowlane oraz zgodnie ze sztuką branżową oferujemy projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze z zakresu:


Instalacji chłodniczych/klimatyzacyjnych:

– maszynownie chłodnicze (agregaty freonowe i wody lodowej, pompy ciepła, GHP, agregaty adsorpcyjne);
– instalacje klimatyzacyjne w oparciu o układy freonowe i wody lodowej;
– instalacje chłodu technologicznego;

Instalacji wentylacji mechanicznej:

– instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja);
– instalacje wentylacji mechanicznej nawiewne, wywiewne, nawiewno- wywiewne;
– wentylacja mechaniczna w procesach technologicznych (np. odciągi miejscowe dla spawalni, lakierni proszkowych etc.);

Instalacji gazowych:

– przyłącza gazowe;
– wewnętrzne instalacje gazu;

Instalacji grzewczych:

– przyłącza ciepłownicze;
– węzły cieplne/wymiennikownie;
– kotłownie/maszynownie grzewcze (kotły węglowe, gazowe, olejowe, pompy ciepła, GAHP, GHP);
– instalacje centralnego ogrzewania;
– instalacje solarne,
– regulacje instalacji centralnego ogrzewania (np. po termomodernizacji budynku);
– instalacje ciepła technologicznego;
– obliczanie zapotrzebowania ciepła i kosztów produkcji energii cieplnej;
– świadectwa energetyczne;

Instalacji i sieci przeciwpożarowej:

– instalacje wentylacji pożarowej (oddymianie);
– instalacje wodociągowe przeciwpożarowe (instalacje hydrantowe).

Instalacji wodno-kanalizacyjnych:

– przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej;
– instalacje wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej;
– instalacje kanalizacji sanitarnej, deszczowej, technologicznej;