Projekty, przy których mieliśmy okazję pracować

Projekt budowlany / wykonawczy dla zakresu instalacji sanitarnych na potrzeby projektowanej hali magazynowej wraz z budynkiem biurowo-produkcyjnym X-KOM Częstochowa:
– wymiennikownia oparta o kompaktowy węzeł grzewczy firmy Danfoss o mocy 3,3 MW;
– obwodowa sieć wody ppoż. na potrzeby instalacji wewnętrznych hydrantów ppoż. oraz     instalacji tryskaczowej MINIMAX;
– wentylacja bytowa na potrzeby biurowca o powierzchni użytkowej 4318,0 m2;
– instalacja klimatyzacji opartej na klimokonwektorach w układzie freonowym VRF dla     powierzchni użytkowej 4318,0 m2;
– instalacja wod-kan dla powierzchni użytkowej 4318,0 m2;
– instalacja grzewcza oparta na technologii promienników ciepła firmy Zehnder na potrzeby     hali produkcyjno magazynowej o powierzchni użytkowej 8246,0 m2;
– wewnętrzna instalacja wody ppoż, na potrzeby w/w powierzchni hali oraz biurowca;
– instalacja kanalizacji deszczowej z odwodnieniem terenu;
– projekty budowlane przyłączy, gazu, wody, kanalizacji oraz ciepłociągu.

 

Projekt budowlany / wykonawczy dla zmiany sposobu użytkowania istniejącej hali magazynowej. Instalacja wentylacji mechanicznej, na potrzeby spawalni oparta na technologii odciągów miejscowych, z wykorzystaniem urządzeń firmy Nederman.
Projekty budowlane / wykonawcze dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej w wybranych, publicznych Wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Zakres opracowania obejmował modernizację układów instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji chłodu oraz wymiennikowi.
Projekt budowlany / wykonawczy dla „Rozbudowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej z funkcją odzysku ciepła w kompleksie istniejących hal produkcyjno – magazynowych CSF POLAND Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa.
Projekt budowlany / wykonawczy budowy stacji wody lodowej, wraz z modernizacją sieci oraz węzła zasilającego odbiorniki w pawilonach Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.
Projekt budowlany / wykonawczy przebudowy i rozbudowy istniejącego układu grzewczego oparty na gazowych pomp ciepła z wykorzystaniem odnawialnej energii geotermalnej.
Projekt budowlany / wykonawczy przebudowy budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie z jego dostosowaniem do aktualnych przepisów przeciwpożarowych.